ODS Zlín LogoTG Logo

Náš tým

10. Jaroslav Kotala

ředitel SK Zlín

Bydliště: Zlín

Politická příslušnost: člen Občanské demokratické strany

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Kandiduji především proto, abych obecně pomohl sportu ve Zlíně. Považuji město Zlín za město sportu. V dnešním moderním uspěchaném světě se stává nezbytnou nutností nalezení rovnováhy mezi prací a odpočinkem. Nelze totiž dlouhodobě podávat vysoké pracovní výkony bez řádného odpočinku, doplněného aktivní nebo oddychovou sportovní či kulturní činností. Pro tyto činnosti je však třeba ve Statutárním městě Zlín vytvořit podmínky. Sportovní možnosti jsou dány zejména existencí sportovních zařízení, jejich technickým stavem, personálním zabezpečením a vlastní nabídkou sportovních aktivit.

Co chci změnit v regionu

V dnešní době je podpora sportu nesmírně důležitá. Je potřeba změnit jeho společenskou roli. Obávám se totiž, že není tak silná, jakou si zaslouží. Rád bych podporoval sport a tělovýchovu především v těch jejich obsahových a organizačních formách, které umožní aktivní i pasivní účast co nejširší veřejnosti. Podporovat sport pro jeho ekonomický potenciál pro město Zlín a region. Rozvíjet postavení Statutárního města Zlín jako regionálního centra sportu a tělovýchovy. Brát sport a tělovýchovu jako integrální součást života města a jeho občanů, zohledňovat společenskou a výchovnou funkci, které jsou v nich obsaženy.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Rozvoji sportovišť. Považuji za nutné zajistit modernizaci sportovní infrastruktury ve městě, aby vyhovovala současným požadavkům, nárokům a trendům. Modernizace stávajících a výstavba nových sportovišť, investice do oblasti sportu by měly být realizovány koordinovaně, ve spolupráci s odbornou sportovní veřejností, na základě podložených a prověřených skutečných potřeb. Zcela zásadní je také prohloubení spolupráce mezi Statutárním městem Zlín a sportovními kluby Zlín. V rámci propagace sportu je vhodné vytvořit sportovní portál města.

Profesní CV

OSVČ, profesionální trenér basketbalu, předseda basketbalového klubu ve Zlíně od r. 2010, ředitel SK Zlín od r. 2017.

Osobní profil

Šťastně zadaný, společně s přítelkyní vychováváme tři děti. Sport aktivně, pasivně, příroda, kutilské práce, dobré pivo.

Budoucnost

Ochrana osobních údajů