ODS Zlín LogoTG Logo

Náš tým

12. Jan Wagner

podnikatel

Bydliště: Zlín

Politická příslušnost: člen Občanské demokratické strany

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Chci se zasadit o propojení odpovědného přístupu v ekonomice, dopravě a životním prostředí okolo nás. Obzvláště u nás ve Zlíně je pak skvělá příležitost po letech přešlapování na místě začít s řešením problémů tak, jak je to běžné ve městech, která obdivujeme.

Co chci změnit v regionu

Zlín má skvělý potenciál díky nadčasovým urbanistickým řešením vzniklých za Baťovy éry. Rád bych na ně navázal, zpřetrhal vazby na struktury, které do značné míry rozvoj brzdí, a tak nastartoval nový rozvoj města. Souvisí s tím i odpovědnost vůči prostředí, ve kterém žijeme. Zlín musí vyřešit palčivý problém s odpadovým hospodářstvím, kde se roky nic neděje. Je třeba napravit chyby z minulosti a zásadně ovlivnit schopnost města zadržet vodu. Také chci daleko aktivněji prosazovat energetickou nezávislost nejen městských nemovitostí, ale i všech ostatních.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Od mládí se aktivně zajímám o životní prostředí, v rámci své profese jsem také v komunikaci s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny. Jako aktivní dlouholetý řidič se také věnuji progresivním řešením v dopravě. Tato témata úzce souvisí s místním rozvojem, kdy bych rád, aby jednotlivá řešení fungovala komplexně.

Profesní CV

FaME UTB, posledních 14 let podnikám v oblasti AV techniky a IT, zabývám se konzultacemi v oblasti IT, působím také jako IT guru v rámci Národního pedagogického institutu pro školy ve Zlínském kraji, o komunální politiku se dlouhodobě zajímám, nicméně jsem v ní zatím nepůsobil.

Osobní profil

Skoro ženatý, mám dvě úžasné děti. Koníčkem je mi především rodina, rád cestuji, inspiruji se přírodou, urbanismem a architekturou v zahraničí a také rád zachraňuji stará auta, považuji to za určitou recyklaci.

Budoucnost

Ochrana osobních údajů