ODS Zlín LogoTG Logo

Náš tým

14. Mgr. Julie Zpěváková

sociální pracovnice

Bydliště: Zlín

Politická příslušnost: členka Občanské demokratické strany

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Ráda bych se zaměřila na rozvoj města, na vytvoření lepších podmínek pro kvalitní a spokojenější život našich občanů. Chci, aby se více podporovali mladí lidé, řešilo se stárnutí populace a byla zdokonalována dopravní infrastruktura.

Co chci změnit v regionu

Pro kvalitnější život v našem městě je třeba zajistit dostatek pracovních příležitostí. S tímto souvisí nutnost vyřešit dopravní obslužnost v regionu. Mladí lidé potřebují mít kromě dobře placené práce vyřešenou otázku bydlení a podle mého názoru Zlínu chybí také pestrá nabídka kulturního vyžití. Prognózy populačního vývoje upozorňují na rychlé stárnutí obyvatelstva. S tím souvisí zvýšené nároky na sociální péči. Proto je třeba monitorovat reálné potřeby našich občanů v oblasti sociálních služeb a pohotově na ně reagovat.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Jako sociální pracovník se orientuji především v sociální oblasti. Dostatečná kapacita a pestrá nabídka sociálních služeb pomáhá našim občanům zlepšovat kvalitu života, a proto se chci zasadit, aby se město o tuto oblast nadále zajímalo.

Profesní CV

Univerzita Tomáše Bati, obor Sociální pedagogika. Pět let pracuji jako sociální pracovník. Mám zkušenosti se státní správou a právními předpisy z oboru nepojistných sociálních dávek, ochrana dětí a rodinná politika.

Osobní profil

Jsem vdaná, mám dvě děti. Věnuji se turistice, ráda sportuji a miluji folklórní hudbu.

Budoucnost

Ochrana osobních údajů