ODS Zlín LogoTG Logo

Náš tým

21. Mgr. Pavel Hýl

středoškolský učitel

Bydliště: Zlín

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Zlínské školství se potýká s řadou problémů, které jsou částečně dány celostátní školskou politikou, ale také strukturou škol a vnitřními problémy škol. Dlouhodobým problémem je malá motivace dětí studovat technické obory a řemeslné obory, což následně pociťuje společnost v nedostatku pracovních sil v odpovídajících profesích a službách. To se dá dlouhodobě ovlivnit podporou škol a učitelů ve formálním vzdělávání v přírodovědných předmětech a rozšířením neformálního vzdělávání motivujícího ke studiu technických oborů. Velkým problémem je špatně uchopená forma inkluze, která vede na školách k řadě omezení v běžné výuce a má dopady na výsledky. Je třeba tento systém začleňování žáků s různými stupni omezení korigovat.

Co chci změnit v regionu

Zkušenosti potvrzují, že školy vytvářely ŠVP zcela volně bez koordinace, což vede někdy k přílišným rozdílům, na které se naráží při přestupech žáků mezi školami a v problém po nástupu na střední školy. Na regionální úrovni lze dohodou sjednotit (při respektování individuálního přístupu škol) vzdělávací programy tak, aby uvedené problémy byly minimalizovány. Na školách a v institucích neformálního vzdělávání je třeba vytvořit podmínky pro zvýšení motivace žáků studovat technické a řemeslné obory. Ve školách bude třeba více podporovat k praktickým činnostem ve výuce, vybavovat školy potřebnou technikou, motivovat je k těmto činnostem a školit. Na druhé straně je třeba podporovat rozvoj neformálního a zájmového učení, které je velkým motivačním prvkem při rozhodování o dalším studiu.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Od roku 1980 jsem pracoval na středních školách ve Zlíně jako učitel i ředitel, řídil jsem řadu vzdělávacích projektů. Chci přispět ke zlepšení vzdělávání ve Zlíně.

Profesní CV

VŠ, obor matematika-fyzika, ICT. Učil jsem na SOŠ, SOU i soukromé střední škole ve Zlíně, pracoval jsem v managementu škol na pozici zástupce ředitele i jako ředitel. V komunální politice jsem dosud nepůsobil.

Osobní profil

Ženatý, dvě děti. Mými koníčky jsou sport, astronomie a astrofyzika a kosmonautika.

Budoucnost

Ochrana osobních údajů