ODS Zlín LogoTG Logo

Náš tým

34. Michael Šenovský

student

Bydliště: Zlín

Politická příslušnost: bez politické příslušnosti

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Zlín by měl naplnit svůj potenciál studentského města, které nabízí jak možnost kvalitního vysokoškolského vzdělání, tak i příležitosti pro jeho uplatnění. Naším cílem musí být takový Zlín, ze kterého nejenže nebudou mladí lidé odcházet, ale bude přitahovat perspektivní a talentované lidi ze širokého okolí.

Co chci změnit v regionu

Bydlení je palčivým problémem pro všechny, pro studenty a pracující mladé lidi obzvlášť, čímž dělá ze Zlína méně atraktivní místo pro život. Řešení tohoto problému vyžaduje zrychlení výstavby nových bytů, zajištění jejich finanční dostupnosti a odstraňování byrokratických bariér pro renovace již existujícího ubytování. To jde ruku v ruce s podporou městské hromadné dopravy a zkvalitňování dopravní infrastruktury. Vysoká a spolehlivá propojenost uvnitř města i vně s jeho okolím je nezbytná pro jeho rozvoj a populační udržitelnost.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Jakožto student v kulturním oboru můj zájem logicky směřuje stejným směrem. Chtěl bych usilovat o zpestření kulturního života v našem městě, o prohloubení spolupráce radnice s Mezinárodním filmovým festivalem a o rozšiřování renomé Městského divadla.

Profesní CV

Student filmovědného oboru na Masarykově univerzitě v Brně. Mé studium mi poskytuje přístup do mezinárodní odborné komunity, a tedy k aktuálnímu know-how z kulturní sféry.

Osobní profil

Svobodný, bezdětný. Mezi mé zájmy patří sebevzdělávání a jazyky.

Budoucnost

Ochrana osobních údajů