ODS Zlín LogoTG Logo

Náš tým

9. prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

profesor, proděkan

Bydliště: Kostelec

Politická příslušnost: člen Občanské demokratické strany

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Chci, aby se Zlín opět rozvíjel jako moderní město 21. století, aby rostl počet jeho obyvatel a byl dobrým místem pro život. Chci se zasadit o zlepšení městského prostředí, o vybudování nových rozvojových ploch jak pro bydlení, tak pro podnikání. Zlín by se měl zaměřit na intelektualizované služby a ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou, která dokáže přinést rozvoj a prosperitu.

Co chci změnit v regionu

Chci se zasadit o větší spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve vytváření podmínek pro studenty z Česka i ze zahraničí a na rozvoj podnikání a nových podnikatelských projektů založených na znalostní ekonomice. Chci, aby mladí lidé ze Zlína neodcházeli, ale nacházeli zde dobře placená pracovní místa, příležitosti a příjemné podmínky pro život. Chci, abychom se nebáli významných a smysluplných investičních projektů a opět přinesli do Zlína ducha Tomáše Bati.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Jsem vysokoškolský profesor v oboru ekonomiky a managementu podniku, s více než 15letou praxí v podnikovém poradenství. Svými zkušenostmi mohu přispět k efektivnějšímu řízení městských firem, organizací a města jako celku.

Profesní CV

Pracuji jako proděkan pro tvůrčí činnosti a spolupráci s praxí na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2005 jsem ukončil doktorské studium v oboru ekonomika a management, v roce 2010 jsem byl habilitován v oboru ekonomika a management podniku a v roce 2019 byl ve stejném oboru jmenován profesorem. Profesně se zaměřuji na oblast podnikové ekonomiky, metod řízení nákladů a výkonnosti a ekonomiku služeb a zdravotnictví. Působím jako hostující profesor na několika zahraničních univerzitách (University of Essex, Velká Británie; Al-Farabi Kazakh National University, Kazachstán; Ton Duc Thang University, Vietnam). Více než 15 let se věnuji také podnikovému poradenství. V letech 2006–2014 jsem byl členem Zastupitelstva města Zlína.

Osobní profil

Ženatý, bezdětný. Mými koníčky jsou cestování, historie a přístrojové potápění.

Budoucnost

Ochrana osobních údajů