ODS Zlín Logo

Náš tým

Ing. Tomáš Goláň

senátor za obvod 78 – Zlín, člen zastupitelstva města Zlína

Bydliště: Malenovice

Politická příslušnost: člen Občanské demokratické strany

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Chci Zlín probudit. Chci, aby z něj neodcházeli mladí za prací do jiných měst. Aby tu našli dostatek příležitostí, díky kterým nebudou mít důvod odcházet.

Co chci změnit v regionu

Přál bych si, aby byli studenti ještě více zapojeni do chodu města a jejich nápady tak byly slyšet. Musíme jim dopřát místo, kde lze tyto nápady tvořit, např. studentský kampus, ve kterém budou moci trávit svůj volný čas. Díky kampusu a vysokoškolským kolejím se u nás také vyřeší nevyhovující situace s dostupností bydlení pro mladé rodiny. Rád bych také vyřešil otázku špatné dopravní situace, která Zlín trápí už mnoho let.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Jakékoli oblasti, která vyžaduje úplná a nadčasová řešení. Město a jeho možnosti musí být dostupné všem bez rozdílu, s polovičatými řešeními to však nikdy nebude možné.

Profesní CV

Vysoká škola Zemědělská v Brně, absolvoval v roce 1992, daňový poradce, zakladatel Komory daňových poradců ČR, od roku 2018 senátor.

Osobní profil

Ženatý, tři synové, sport.

Související články

Budoucnost

Ochrana osobních údajů