ODS Zlín Logo

Bydlení pro BUDOUCNOST

ROZŠÍŘÍME NABÍDKU BYDLENÍ

  • Upravíme územní plán pro možnosti výstavby residenčního bydlení.
  • Připravíme projekty pro developery, aby stavěli podle požadavků a zájmu města.
  • Budeme pokračovat v družstevní výstavbě.
  • Zajistíme opravy a rekonstrukci stávajícího bytového fondu.

 

ZMĚNÍME PŘÍSTUP K PARKOVACÍM PLOCHÁM

  • Dostaneme parkování „pod zem“.
  • Stávající parkovací plochy využijeme pro potřeby lidí.
  • Připravíme novou koncepci parkování ve Zlíně s výhledem do roku 2030.

UDRŽÍME MĚSTO ZELENĚ

  • Zachováme a budeme dále rozvíjet zeleň ve městě.
  • Vybudujeme nové relaxační zóny.
  • Budeme pokračovat v péči o květinové plochy.

Budoucnost

Ochrana osobních údajů