ODS Zlín Logo

Ekologie pro BUDOUCNOST

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ S VIZÍ

 • Při aktualizaci koncepce odpadového hospodářství se budeme inspirovat v zahraničí.
 • Pečlivě posoudíme a vybereme nejvhodnější řešení z pohledu bezpečnosti, ale také ekonomické a ekologické udržitelnosti.
 • Připravíme porovnávací studii a studii proveditelnosti.
 • Po výběru nejlepšího řešení zahájíme přípravu a realizaci.

 

ELEKTROMOBILITA JAKO ÚSPORA NÁKLADŮ

 • Vybudujeme městské nabíječky pro elektromobily.
 • Zvýšíme využití hybridních pohonných jednotek v MHD.
 • Zapojíme město do grantové podpory projektů v oblasti Smart Cities.
 • Podpoříme subjekty vytvářející infrastrukturu pro rozvoj elektromobility.

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ STAVEB

 • V souladu s energetickou koncepcí města zpracujeme koncepční řešení a budeme realizovat kroky vedoucí k využití alternativních zdrojů energií jako například fotovoltaiky na střechách.
 • Připravíme audit energetických úspor v městských budovách.
 • Stavebně upravíme městské objekty ke zvýšení energetické pasivity staveb.

Budoucnost

Ochrana osobních údajů