ODS Zlín Logo

Vzdělávání pro BUDOUCNOST

UDRŽÍME MLADÉ LIDI VE ZLÍNĚ

 • Podpoříme výstavbu studentského kampusu.
 • Ve spolupráci s UTB zajistíme zvýšení nabídky studentského bydlení.
 • Strategicky pomůžeme startupovým projektům (granty, poradenství, kanceláře...).
 • Napomůžeme rozšiřování nabídky zábavy a aktivit pro mladé (kluby, galerie, alternativy...).

 

ZKVALITNÍME MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ

 • Zajistíme dostatečné kapacity pro děti od 2 do 6 let v mateřských školách i podporu vzniku dětských skupin a alternativních školek.
 • Finančně a organizačně podpoříme vzdělávání pedagogů v oblasti využívání informačních technologií k podpoře moderních vzdělávacích procesů.
 • Postaráme se o maximální využití prostorových kapacit škol pro pravidelné i zájmové sportovní aktivity dětí a mládeže (kroužky, kluby, školské přebory, turnaje, soutěže apod.).

VÍCE PROPOJÍME UNIVERZITU S MĚSTEM

 • Zavedeme pravidelná setkávání rektora a primátora.
 • Vytvoříme tematické pracovní týmy zástupců města a UTB.
 • Na realizaci výstupů budeme spolupracovat se Zlínským krajem, Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje a dalšími institucemi.
 • Budeme hledat možnosti na spolufinancování a přípravu společných projektů.
 • Zapojíme studenty do rozvojových aktivit města.

 

VYUŽIJEME POTENCIÁLU STUDENTŮ UTB

 • Nastartujeme spolupráci studentů s městem, spolky, zájmovými organizacemi a občany Zlína. Zapojíme jak ubytované, tak dojíždějící studenty.
 • Spolky všech generací a zájmových sdružení začleníme do studentského života.
 • K přípravě vybraných aktivit města smysluplně využijeme invenci a nápady studentů.

Budoucnost

Ochrana osobních údajů