ODS Zlín Logo

Aktuality

Kraj ocenil pracovnice zlínských základních škol

22. 4. 2024

V letošním roce Zlínský kraj ocenil celkem 15 pracovníků ve školství, mezi kterými nechyběly ani dvě pracovnice ze základních škol zřizovaných městem Zlínem.

Těmito oceněnými byly Monika Březinová ze Základní školy Zlín, Nová cesta 268 ve Štípě a výchovná poradkyně Leona Lukašíková ze Základní školy Zlín, Křiby 4788 na Jižních Svazích.

„Paní Monice Březinové a Leoně Lukašíkové k získání ocenění za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace blahopřeji. Zároveň bych jim chtěla poděkovat za obětavost, trpělivost a lásku, se kterou se starají o naši nejmladší generaci, a popřát hodně elánu do dalších let,“ blahopřála náměstkyně primátora Martina Hladíková, do jejíž kompetence spadá školství.

Ocenění proběhlo v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 10. dubna 2024. Pracovnice zde obdržely medaile, pamětní listy a sošky sov coby symbolu moudrosti.

Na titulní fotce zleva: Leona Lukašíková, Martina Hladíková, Monika Březinová, Lubomír Klátil.

Zdroj: Zlin.eu

Foto: Zlínský kraj

Další aktuality

Ochrana osobních údajů