ODS Zlín Logo

Aktuality

Kulturní akce ve Zlíně dostanou z Kulturního fondu přes 4 miliony korun

8. 3. 2023

Na kulturní akce bude z Kulturního fondu města Zlína nově vyčleněna částka ve výši 4 026 000 Kč. Ta půjde na dotace na akce a projekty (zhruba 3 miliony korun) a nájemné prostor (zhruba 1,2 milionu korun). Rozdíl pokryjí nevyčerpané prostředky z loňského roku.

Zájemci o dotace podali pro 1. pololetí roku celkem 81 žádostí v celkové výši zhruba 5,2 milionů korun.

„Dotace z fondu kultury cílí na podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, rozvoj amatérské kultury, zájmové umělecké činnosti a v neposlední řadě má město zájem na rozvoji klubové scény. V prvním pololetí získaly podporu projekty veřejnosti přístupné, různého zaměření. Jedná se například o akce typu Lešetínský fašank, Noc kostelů, Majáles UTB, Dny umění nevidomých na Moravě nebo seriál akcí, přednášek a výstav na hvězdárně. Z klubové scény například dostala dotace Zelenáčova šopa,“ uvedla Martina Hladíková, náměstkyně primátora.

Organizátoři akcí nejsou podporováni pouze z Kulturního fondu, ale rovněž přímo z rozpočtu a dalšími provozními příspěvky. Některé subjekty se dočkají navýšení přímo z rozpočtu města, o tom zastupitelé rozhodnou na březnovém zasedání.

Další aktuality

Ochrana osobních údajů