ODS Zlín Logo

Aktuality

Město Zlín má novou Radu i Zastupitelstvo

2. 11. 2022

Z komunálních voleb, které ve Zlíně proběhly v termínu 23.–24. 9., vyšla Občanská demokratická strana se sedmi mandáty. Zároveň jsou v nové Radě města přítomni tři členové ODS.

Celkově se ODS ve Zlíně umístila na 3. místě (1. místo ANO 2011, 2. místo Zlín 21). Za ODS jsou v Zastupitelstvu Tomáš Goláň, Pavel Konečný, Hynek Steska, Miroslav Chalánek, Martina Hladíková, Milan Foukal a Lubomír Traub.

Nová Rada města vzešla z ustanovujícího zasedání, které se konalo 20. 10. Jejími členy a jejich gescemi jsou mj. Miroslav Chalánek, náměstek primátora, Ing. Martina Hladíková, náměstkyně primátora, a MUDr. Pavel Konečný, člen rady.

Miroslav Chalánek, uvolněný

 • oblast ekonomiky a financí
 • oblast energetických úspor a obnovitelných zdrojů
 • oblast zásobování vodou, teplem a jinými druhy energií
 • správa majetkové účasti v kapitálové společnosti Teplo Zlín, a. s.

Ing. Martina Hladíková, uvolněná

 • oblast školství
 • oblast kultury
 • oblast památkové péče
 • Památník T. Bati
 • Městské divadlo Zlín, příspěvková organizace
 • Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.
 • spolupráce se Zlínský zámek o.p.s. a Zlínský kreativní klastr, z. s.

MUDr. Pavel Konečný, neuvolněný

 • spolupráce s pověřeným náměstkem v oblasti sociálních věcí a péče o zdravotně postižené

Další aktuality

Ochrana osobních údajů