ODS Zlín Logo

Aktuality

Miroslav Chalánek: Daň z nemovitosti tvoří po letošním navýšení 7,5 % z celkových daňových příjmů města

14. 3. 2024

K čemu slouží daň z nemovitosti, kdo ji má povinnost odvádět nebo jak je výtěžek z této daně nakonec využíván? Na to a mnohem více odpovídal v aktuálním rozhovoru náměstek primátora pro oblast financí Miroslav Chalánek.

1.    K čemu slouží daň z nemovitosti a co je jejím předmětem?
Daň z nemovitosti je 100% příjmem obce. Je to finanční zdroj na rozvoj, zajištění služeb a uživatelského komfortu na území obce. Daň je odváděna za nemovitý majetek podle zvolených parametrů.

2.    Kdo má povinnost tuto daň odvádět?
Daň je povinen uhradit majitel nemovitosti.

3.    Kdy a jak lze zaplatit daň z nemovitých věcí? Jak také zjistím, kolik mám za jednotlivé nemovité věci zaplatit?
Daň je splatná do konce května. Daň je možno uhradit hotově na příslušném finančním úřadu, nebo bezhotovostně, předpis daně vám oznámí příslušný FÚ.

4.    Jakým způsobem jsou stanoveny sazby daně z nemovitosti v městě Zlíně?
Sazby pro výpočet daně jsou tři základní. Cena za jeden metr – tu stanovuje stát, zákonný koeficient – minimální výši stanovuje stát, obec ho může pouze navýšit o jeden procentní bod, místní koeficient – stanovuje obec.

5.    Promítají se nějak do výše této daně také informace o vývoji na trhu s nemovitostmi?
Ceny nemovitostí nevstupují nijak do výpočtu daně, netvoří parametr pro výpočet. Je to podpůrný argument pro nastavení „místního koeficientu“.

6.    Existuje nějaký program nebo možnost snížení daně z nemovitosti pro občany s nižšími příjmy?
Příjmy poplatníka nemají vliv na výši daně. Obecně se při nastavení výše zdanění pracuje s tímto parametrem. Pokud daň přesáhne 5 tisíc Kč, je částka rozložena do více splátek.

7.    Podniká město nějaká opatření proti neplatičům daně z nemovitosti?
Správcem daně není město, ale FÚ. Případné nedoplatky na dani jsou pohledávkami FÚ za jednotlivými poplatníky.

8.    Jak je využíván výtěžek z daně z nemovitosti ve prospěch městských projektů a služeb?
Daň z nemovitosti je příjem obce, který se podílí na financování těchto projektů a služeb. Daň tvoří po letošním navýšení 7,5 % z celkových daňových příjmů města.

9.    Jsou v našem městě k dispozici nějaké daňové úlevy pro vlastníky nemovitostí, kteří investují do ekologických opatření?
Případné úlevy stanoví zákon, město nemá pravomoc udělovat slevy.

10.    Mohou občané města ovlivnit proces stanovení sazeb daně z nemovitosti a jaký je mechanismus zpětné vazby mezi městskými úřady a občanskou společností?
Občané mohou ovlivnit nastavení daně prostřednictvím volby svých zástupců do zastupitelstva města. Zastupitelstvo svým hlasováním rozhodne o nastavení parametrů daně. V loňském roce do tohoto procesu nastavení výrazným způsobem zasáhl stát, když o 80 % navýšil základní sazbu daně za jeden metr.

Děkujeme za rozhovor.

Další aktuality

Ochrana osobních údajů