ODS Zlín Logo

Aktuality

Miroslav Chalánek: Rozpočet města se od toho domácího příliš neliší. Je proto třeba mu správně porozumět (1. část)

13. 6. 2023

Rozpočet města je víc než jen čísla a tabulky. Ovlivňuje totiž všechno. Od škol a nemocnic po parky a veřejnou dopravu. Vyzpovídali jsme proto Miroslava Chalánka, náměstka primátora pro oblast ekonomiky a financí, aby nám přiblížil problematiku městského rozpočtu, jeho tvorby, využívání a dalších oblastí.

1.    Co je to rozpočet města a proč je důležitý?
Rozpočet je nástroj na řízení financí města. Definuje příjmy a výdaje daného roku, definuje investiční možnosti města. Jeho koncepce je založena na předvídání daňových příjmů v daném roce a k tomu odpovídajících výdajů na provoz a investice.

2.    Kdo určuje, jak bude rozpočet města vypadat?
Rozpočet na každý rok připravuje odpovědný ekonomický náměstek společně s ekonomickým odborem. Jedná se o poměrně složitý mechanismus.

3.    Jak se peníze z rozpočtu města používají?
Peníze jsou rozpočtovány v rozpočtové struktuře. O jejich čerpání rozhoduje jejich zařazení, případně Rada města a zastupitelstvo.

4.    Jak se může obyčejný člověk podílet na tvorbě rozpočtu města?
Každý občan se může zapojit do přípravy rozpočtu, a to prostřednictvím návrhů a připomínek v rámci občanské iniciativy nebo aktivním vstupem do politických subjektů.

5.    Co jsou to daňové příjmy města a jak fungují?
Město má podíl na tzv. sdílených daních, které vybírá stát a následně přeposílá městům. Tento podíl je definován zákonem o „rozpočtovém určení daní“. Dalším příjmem města je daň z nemovitostí. U této dani je 100% příjemcem obec, která má i možnost výši této daně upravovat.

6.    Jak mohu zjistit, kolik peněz má moje město na rozpočet?
Město Zlín má „rozklikávací rozpočet“, takže je celý rozpočet včetně aktualizací každému občanovi zpřístupněn. Záleží na každém, o jak detailní informace má zájem.

7.    Jak se rozpočet města liší od domácího rozpočtu?
Podstata každého rozpočtu je stejná. Máte nějaké příjmy a proti těm máte výdaje. Pokud jsou výdaje větší, musíte si půjčit a schodek „dokrýt“. Pokud něco ušetříte, můžete dané finance investovat.

Další aktuality

Ochrana osobních údajů