ODS Zlín Logo

Aktuality

Miroslav Chalánek: Rozpočet města se od toho domácího příliš neliší. Je proto třeba mu správně porozumět (2. část)

10. 7. 2023

Rozpočet města je víc než jen čísla a tabulky. Ovlivňuje totiž všechno. Od škol a nemocnic po parky a veřejnou dopravu. Vyzpovídali jsme proto Miroslava Chalánka, náměstka primátora pro oblast ekonomiky a financí, aby nám přiblížil problematiku městského rozpočtu, jeho tvorby, využívání a dalších oblastí.

8.    Jakou roli hraje městský rozpočet při plánování nových projektů a výstavby?
Rozpočet města je pro další plánování zcela zásadní, protože definuje částku, se kterou můžeme pro budoucí investice „počítat“. Jelikož se tyto nové investice realizují v letech, je potřeba znát investiční zdroje i v budoucnu. K tomu slouží tzv. střednědobý výhled, který zachycuje investiční zdroje v následujících čtyřech letech.

9.    Jak se mohu dozvědět, na co město plánuje vynaložit peníze v následujícím roce?
Základní výdaje definuje rozpočet, a to jak částkou, tak i zaměřením. Investiční zdroje sdružujeme v rezervě. O výši a účelu použití rozhoduje zastupitelstvo.

10.    Jaké jsou následky, pokud město neplní svůj rozpočet?
Pokud město neplní rozpočet v příjmové části, je povinno v kontextu výpadku příjmů dělat úpravy i na straně výdajů.

11.    Jaký je rozdíl mezi investicemi a běžnými výdaji v rozpočtu města?
Investice jsou svou povahou „nové věci“, které budujete, stavíte. Za běžný výdaj lze považovat provoz, čili výdaj, který souvisí se správou a údržbou stávajícího stavu.

12.    Jak může městský rozpočet ovlivnit kvalitu života obyvatel města?
Městský rozpočet zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu života obyvatel, protože generuje veškeré prostředky, které město má. Základní je nastavení optimální výše provozních výdajů a generovat investiční zdroje k rozvoji města.

13.    Které hlavní zdroje příjmů města jsou pro tvorbu rozpočtu využívány?
Hlavním zdrojem příjmů jsou sdílené daně, daň z nemovitostí, kapitálové příjmy, příjmy z vlastní hospodářské činnosti, příjmy ze správních poplatků a dotace.

14.    Jaké jsou hlavní náklady města, které musí být zahrnuty do rozpočtu?
Každá vynaložená koruna města je součástí rozpočtu a je v něm zahrnuta.

Další aktuality

Ochrana osobních údajů