ODS Zlín Logo

Aktuality

Miroslav Chalánek: Rozpočet města se od toho domácího příliš neliší. Je proto třeba mu správně porozumět (3. část)

7. 8. 2023

Rozpočet města je víc než jen čísla a tabulky. Ovlivňuje totiž všechno. Od škol a nemocnic po parky a veřejnou dopravu. Vyzpovídali jsme proto Miroslava Chalánka, náměstka primátora pro oblast ekonomiky a financí, aby nám přiblížil problematiku městského rozpočtu, jeho tvorby, využívání a dalších oblastí.

15.    Které důležité faktory musí být zohledněny při tvorbě rozpočtu města?
Tím základním faktorem pro sestavení rozpočtu jsou predikce příjmů v následujícím roce. Specifikum městského rozpočtu je, že zatímco výdaje jsou v mnoha ohledech dané, v oblasti příjmů je pouze odhadujete. Pro odhady se používají predikce ministerstva financí. Ale pořád je to jen odhad. Potom záleží, jaký přístup zvolíte: zda opatrný a konzervativní, nebo více odvážný.

16.    Potýká se město Zlín s nějakými „rozpočtovými výzvami“?
Tou největší výzvou je aktuální ekonomická  situace, ve které rozpočet vzniká. Žijeme v době, kdy čelíme situacím, se kterými nemáme zkušenosti a těžko se odhadují jejich dopady.

17.    Musí město dodržovat nějaké zásady správného finančního řízení města?
Tou nejdůležitější zásadou je chovat se podle zdravého selského rozumu. Zákon samozřejmě definuje některé podmínky, které městský rozpočet musí splňovat. Těch není mnoho, týkají se hlavně zadluženosti.

18.    Jaký je postup pro schvalování a aktualizaci městského rozpočtu?
Rozpočet schvaluje zastupitelstvo na svém jednání v prosinci tak, aby od ledna mohl platit. Aktualizace se provádějí průběžně.

19.    Co může způsobit vysoký schodek městského rozpočtu?
Tou nejhorší variantou je pokles příjmů a nárůst výdajů – provozu.

20.    Jak může město využít úvěry a půjčky k financování svých rozpočtových potřeb?
Používání finančních zdrojů z úvěrů je standardní finanční operace. Investiční náklady mohou překročit aktuální finanční možnosti města a na pokrytí se použije úvěr.

21.    Jak naplánovat rozpočet, aby byl připraven na neočekávané události, jako jsou přírodní katastrofy nebo hospodářské krize?
Je důležité říci, že s katastrofami a hospodářskou krizí, jak ji známe z 30. let minulého století, v rozpočtu nepracujeme. Současná doba je hektická a složitá, ale musíme se s ní vyrovnat a najít řešení.

22.    Lze k efektivnímu řízení rozpočtu nějak využít technologie a automatizaci?
To jsou věci, které se propisují do všech lidských činností, stejně tak se tedy objevují i v práci s rozpočtem.

Další aktuality

Ochrana osobních údajů