ODS Zlín Logo

Aktuality

Navrhujte nové nositele Ceny města Zlína za rok 2023!

26. 9. 2023

Nominace lze posílat až do konce roku, navrhovat můžete fyzické i právnické osoby. Fyzické osoby musí/musely žít ve Zlíně, musí mít alespoň 30 let. Podmínkou také je, aby nějak významně ovlivňovaly některý z oborů lidské činnosti, působily ve prospěch občanů a šířily dobré jméno města.

Zaslání nominací může probíhat písemně na adresu Statutární město Zlín, Odbor kanceláře primátora, nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Lze také využít online formulář na webu města: https://1url.cz/UMSgF. Vyplněný formulář poté odeslat e-mailem, datovou schránkou nebo vytisknout a předat osobně.

„Cena města Zlína patří všem, kdo svým neúnavným úsilím a oddaností přinesli světu nejlepší prezentaci našeho města. Tato cena je nejenom uznáním jejich tvrdé práce, ale také důkazem toho, jak moc si vážíme jejich přínosu. Jsem ráda, že můžeme tuto cenu udělit a vyjádřit tak naši vděčnost za jejich neocenitelný přínos. Jejich úspěchy jsou také úspěchy naší komunity, a těšíme se na další společnou cestu při prezentaci našeho města ve světle, které si zaslouží,“ uvedla náměstkyně primátora Martina Hladíková.

Udílení Ceny města Zlína proběhne 3. dubna 2024.

Zdroj: Zlin.eu

Další aktuality

Ochrana osobních údajů