ODS Zlín Logo

Aktuality

Otázkou energetického využití odpadu se bude ve Zlíně zabývat nové Memorandum

15. 4. 2024

Cílem nového Memoranda, které vzniklo ve středu 27. března, je hledat konsenzus v zájmu vytvoření funkčního logistického a technologického řetězce pro zajištění energetického využití odpadu.

Toto Memorandum podepsali zástupci statutárního města Zlína a zástupci společností Teplo Zlín, Technické služby Zlín, Technické služby Zlínsko, SUEZ Water CZ a Teplárna Zlín.

Hlavním úkolem bude do roku 2030 přijít na to, jak efektivně využít komunální odpad, jehož původcem je Zlín a obce ve svozové oblasti společnosti Technické služby Zlínsko.

Oblasti spolupráce podle Memoranda:

  • Svoz odpadu (Technické služby Zlín, s.r.o. / Technické služby Zlínsko, s.r.o.),
  • Technologie na zpracování a energetické využití odpadu (SUEZ Water CZ s.r.o.),
  • Začlenění do energetické infrastruktury (Teplárna Zlín s.r.o.),
  • Umístění doprovodných technologií a potřebné infrastruktury na zpracování odpadu, například bioodpadu (Technické služby Zlín, s.r.o. – Suchý důl),
  • Distribuce tepla (Teplo Zlín, a.s.),
  • Vytvoření společného uskupení, které bude výše uvedený záměr realizovat a zajistí zdroje financování.

Zdroj a foto: Zlin.eu

Další aktuality

Ochrana osobních údajů