ODS Zlín Logo

Aktuality

Pavel Konečný: Jsem jednoznačně pro modernizaci současné nemocnice

24. 8. 2023

V civilním povolání vykonává Pavel Konečný psychiatrickou praxi, zkušenosti má z práce v lůžkovém psychiatrickém zařízení a v posledních více než deseti letech z psychiatrické ambulantní praxe. Proto v rámci rozdělování kompetencí v Radě města Zlína přijal pozici neuvolněného radního spolupracujícího v oblasti sociální péče a zdravotnictví. Přesah má však i do příspěvkových organizací města. Následující rozhovor původně vyšel v Magazínu Zlín v čísle 09/2023 (str. 3), jehož autorem je šéfredaktor Magazínu Zlín Tomáš Melzer.

Jaké jsou vaše pocity z téměř roční práce v Radě města Zlína?
Musím říci, že spolupráce s kolegy v Radě města mě baví. Příjemně mě překvapilo, že jednotlivá témata, která v radě probíráme, se řeší věcně a bez politikaření. Hledají se rozumná řešení ve prospěch města a jeho občanů. Myslím, že jsme si lidsky sedli, což je pro produktivní spolupráci důležité. Vzhledem k tomu, že jsem neuvolněný člen rady, tak funkci vykonávám v souběhu se svým zaměstnáním, což je psychiatrická praxe. Svými zkušenostmi se snažím přispět v oblasti sociální péče a zdravotnictví.

V červenci bylo otevřeno pobytové zařízení sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním, které bylo hodně rozebíráno s obavami ohledně bezpečí rezidentů čtvrti Letná. Jaký máte názor na tuto stavbu?
Pobytové zařízení sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním doposud ve Zlíně chybělo, proto jsem velmi rád, že vzniklo. Díky pobytové formě sociální rehabilitace se mohou duševně nemocní lidé naučit zvládat nároky běžného společenského života a snižuje se tak riziko nejhorší varianty, že skončí v ulicích města mezi osobami bez domova. Kapacita pobytového zařízení sociální rehabilitace ve zlínské čtvrti Letná by měla být na konci srpna zcela naplněna. Rezidenti proti jeho výstavbě protestovali, soužití je však zatím bez potíží. Problémy neočekávám ani v budoucnu. Zpravidla jde o lidi, kteří bydlí s rodiči a chtějí se osamostatnit, ale pod dohledem a s podporou.

Město Zlín odkoupilo objekt v Malenovicích známý také jako Hvězda. Co se v tomto objektu chystá?
Od roku 2003 zde působil hospic a domov pro seniory. V loňském roce byl však provoz ukončen a stávající vlastník začal jednat s městem Zlínem o možném odkupu. Je dobře, že město využilo možnosti a objekt koupilo, protože existovaly i nabídky developerských společností, které území chtěly přestavět. Z pozice rady jsme přesvědčeni, že koupě budovy Sokolovská 967 je pro město důležitá, protože bude možné budovu využít například jako prostor pro domov se zvláštním režimem, v části by mohly být i prostory pro domov seniorů. Potřeba obou těchto zařízení je dlouhodobě známá. Nyní se připravuje prováděcí studie na úpravu vnitřní dispozice objektu dle materiálně technických standardů Ministerstva práce a sociálních věcí. Podle předběžných informací by měla být vypsána nová výzva z Národního plánu obnovy, z níž by mělo být možné čerpat finance na tento typ stavebních úprav.

Jste členem krajského zdravotního výboru. Jste pro rekonstrukci Krajské nemocnice Tomáše Bati, nebo pro zcela novou výstavbu?
Jsem jednoznačně pro modernizaci současné nemocnice. Koncept, který byl představen Radou Zlínského kraje, je dobře zpracovaný a dává smysl. Dojde k celkovému omlazení areálu a vytvoření kvalitního zázemí pro pacienty i zaměstnance. Jejich součástí bude například stavba nové porodnice, modernizace plicního pavilonu či rozšíření hematologicko- transfuzního oddělení. Plán rozvoje má vyvrcholit výstavbou nového centrálního pavilonu. Cena výstavby nového areálu by byla razantně vyšší, než bylo proklamováno. Náklady na rekonstrukci stávajících objektů budou tvořit přibližně 35 % nákladů z ceny nových objektů. Do současného areálu už plynou několik let peníze na nezbytné rekonstrukce, i tyto peníze by přišly vniveč. Časový rámec výstavby nové nemocnice by byl delší než při rekonstrukci. Navíc by vyvstal problém, co se starým areálem nemocnice, to by byl běh na několik let. Předseda představenstva pan Hrdý je člověk na svém místě a nemocnici dobře směřuje. Budu rád, když nemocnice bude dobře sloužit občanům města.

Víte, co bude s pozemky připravenými pro výstavbu nové nemocnice?
Zlínský kraj zřídil komisi, která by měla řešit, jak nejlépe s pozemky v Malenovicích naložit. Byl jsem nominován jako předseda této komise a nyní jsou nominováni další členové. Jakmile se práce komise rozběhne, budeme v první fázi sbírat podněty od občanů i firem, které pak předložíme s naším komentářem radě kraje. Uvidíme, z jaké části by mohla být plocha využita k bydlení, pro sociální zařízení apod.

Jste členem představenstva městské společnosti Teplo Zlín. Popište, prosím, jak Teplo Zlín vlastně funguje?
Bezmála sedmnáct tisíc zlínských domácností využívá dodávek tepla a teplé vody z centrálního zásobování teplem od Tepla Zlín. Dodávky tepla putují i do veřejných budov, jako jsou školy, nemocnice, městské lázně a podobně. Teplo je vyráběno výhradně z domácích surovin, kterými jsou severočeské uhlí a biomasa, proto je v turbulentní době poznamenané mimo jiné válečným konfliktem na Ukrajině obrovskou jistotou z hlediska zajištění spolehlivých dodávek i předvídatelnosti nákladů domácností i firem. Podařilo se nám udržet výsledné ceny tepla pro zákazníky na přijatelných úrovních, a to hlavně díky provozním úsporám vycházejícím zejména z uvážlivé investiční politiky do provozovaných technologií v předchozích letech. I pro letošní rok tak zůstává centrální zásobování teplem a teplou vodou nejvýhodnějším způsobem vytápění, a to zejména s ohledem na cenovou stabilitu a spolehlivost celého systému.

Radou města Zlína jste byl navržen i do dozorčí rady hokejového klubu Berani Zlín. Jaká bude vaše role a jak hodnotíte současný vývoj klubu?
Mým úkolem v dozorčí radě je, abych dohlížel na to, že klub funguje transparentně a ekonomicky odpovědně. Doufám, že Berani dosáhli svého pomyslného dna, od kterého se odrazili a budou opět stoupat tam, kam patří, tzn. do extraligy, kde by měli hrát důstojnou roli. Myslím, že po výměně vedení byl odveden kus skvělé práce, byla přijata dobrá strategická rozhodnutí, která vyústila ve velmi pozitivní konec sezóny, což pomohlo i ekonomice klubu, ta byla na přelomu roku 2022 a 2023 ve ztrátě 17 milionů korun. Zimní stadion je bohužel velmi zastaralý, proto je dobře, že město vyčlenilo peníze na postupné nutné rekonstrukce, přičemž je zásadní zejména rekonstrukce střechy a kanalizace, která je již v katastrofálním stavu. Ve spojení s rekonstrukcí kanalizace dojde také k opravám toalet pro diváky.

Přesuňme se na závěr z radnice do vaší praxe. Od období covidu se stále zvyšuje počet duševních onemocnění. Lze jim nějak předcházet?
Je pravdou, že covidové období urychlilo dlouhodobý trend zvyšování počtu pacientů s duševním onemocněním. Příčiny těchto onemocnění jsou samozřejmě různé, nicméně jako dominující hlavní příčiny lze uvést nadměrný stres a ztrátu zažitých jistot. Všeobecně na sebe vyvíjíme velký tlak v práci i v osobním životě, kdy chceme být na obou frontách dokonalí, stejně jako vidíme u spousty lidí například na sociálních sítích, přičemž pravda bývá hodně často někde jinde. Bude to znít jako klišé, ale měli bychom si vážit toho, co je opravdu důležité, tedy zdraví, rodinného zázemí, možnosti věnovat se svým koníčkům apod. Ekonomicky patříme mezi země s nejvyšší životní úrovní na světě, což si neuvědomujeme a chceme pořád víc, v principu to není špatně, ale rozhodně ne na úkor zdraví. Důležitý je mír a klid.

Zdroj a foto: Zlin.eu, Magazín Zlín

Další aktuality

Ochrana osobních údajů