ODS Zlín Logo

Aktuality

Sportoviště SK Zlín byla převedena do vlastnictví města

20. 5. 2024

V průběhu září minulého roku uzavřela radnice se Sportovními kluby Zlín novou dohodu, která pomáhá městským sportovištím. Dokument s názvem Dohoda o koncepci rozvoje sportu ve Zlíně podepsaly Statutární město Zlín, společnost STEZA Zlín a spolek Sportovní kluby Zlín.

Jednotlivé strany se v  něm zavázaly k převodu sportovišť SK Zlín do majetku města, které do nich plánuje investovat 20 milionů korun.

„Sport je nejen základním pilířem zdravého životního stylu, ale také nástrojem pro rozvoj našeho města. Zlín může a mělo by být místem, kde se sport podporuje a rozvíjí na všech úrovních. Investovat do sportovní infrastruktury a podporovat sportovní aktivity je klíčovým krokem k tomu, abychom vytvořili prosperující a zdravé město. Tuto dohodu vnímám jako jediné správné řešení,“ uvedl zastupitel města Zlína Milan Foukal.

Dohoda byla nutná zejména z  toho důvodu, neboť Sportovní kluby Zlín již nebyly dlouhodobě schopny efektivně spravovat sportoviště a finančně se podílet na jejich dalším rozvoji. To plyne zejména ze zvýšení provozních nákladů a snížení dotačních příjmů.

Budoucí kroky přiblížil také náměstek primátora pro oblast ekonomiky a  financí Miroslav Chalánek: „V  záměru byl například převod správní budovy SK Zlín na ulici Hradská společně s  jejím vybavením ve výši 20 milionů korun, což je částka odpovídající 50 % hodnoty této budovy. Zbylých 50 % hodnoty město v budoucích letech zainvestuje právě do bezúplatně převedených sportovišť SK Zlín do vlastnictví města, ke kterým SK Zlín v  budoucnu bezúplatně převedou také zázemí pro orientační běh.“

Tato dohoda je dalším krokem ke splnění volebních slibů, ke kterým se zlínská ODS před komunálními volbami zavázala, zejména pak k budování a rekonstrukcím sportovišť, ale také ke spravedlivému systému podpory sportovních spolků a k vytvoření a nastavení systému správy, rozvoje a údržby sportovišť.

Zdroj: Zlin.eu

Další aktuality

Ochrana osobních údajů