ODS Zlín Logo

Aktuality

Studenti FMK UTB ve Zlíně vystavovali v Itálii

6. 5. 2024

Umění studentů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se představilo na italském festivalu Milan Design Week 2024.

Slavnostního zahájení výstavy se spolu s dalšími zlínskými zastupiteli účastnila také náměstkyně primátora Martina Hladíková.

„Výstavu tvůrčí práce nadaných studentů ze Zlína u příležitosti prestižního festivalu designu v Miláně finančně podpořilo město Zlín. Účast na tomto festivalu je velký úspěch pro fakultu multimediálních komunikací, která už přes dvacet let formuje zlínské talenty, ale také výborná reprezentace našeho města v zahraničí,“ uvedla Hladíková, která má na starosti oblast školství a kultury.

Zlínská delegace v rámci návštěvy Milána obdržela pozvání nejenom na designový festival, ale také na diplomatickou půdu. Na Generálním konzulátu České Republiky se jí ujal zástupce generálního konzula Michal Bucháček. Na neformálním setkání s ním debatovali zástupci města o možné pomoci při podpoře mladých firem zlínského kulturního a kreativního odvětví, společných aktivitách sportovních klubů či případném propojení s italskými firmami.

„Panu zástupci generálního konzula Michalu Bucháčkovi jsme nastínili plán výměnných pobytů našich žáků ze základní školy Komenského I do Itálie, kde se nyní vyučuje italština jako alternativa, tedy druhý cizí jazyk. Při realizaci plánu bychom uvítali ze začátku pomocnou ruku, která by se primárně týkala nasměrování na vhodné školy v Itálii. Od běžných výměnných pobytů do rodin bychom chtěli organizovat pobyty našich žáků v Itálii skupinově,“ doplnila náměstkyně primátora Martina Hladíková.

Výstava Identity: after Milano 2024 bude k vidění v rámci festivalu Zlin Design Week 9. května v 17 hodin ve studiu Elements ve Zlíně.

Zdroj a foto: Zlin.eu

Další aktuality

Ochrana osobních údajů