ODS Zlín Logo

Aktuality

Teplo Zlín spustilo sdílenou FVE na střeše školy, jde o pilotní instalaci v rámci velkého projektu

25. 3. 2024

Novou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 27 kWp na střeše ZŠ Kvítková spustila v březnu do zkušebního provozu městská společnost Teplo Zlín. Tato pilotní instalace je součástí společného projektu Tepla Zlín a Města Zlína na výstavbu sdílených fotovoltaických elektráren (FVE) na městských budovách. Elektrárnu doplňuje také bateriový systém, který zvyšuje efektivitu využití vyrobené elektrické energie spotřebou v místě instalace a bude mít také příznivý vliv na výši nákladů za elektrickou energii dokupovanou z distribuční sítě. A například ekologický efekt instalace znamená úsporu emisí přes 20 tun za rok, což odpovídá vysazení více než pěti stovek stromů.

„Tato instalace je začátkem naplňování rozvojové strategie Tepla Zlín z roku 2019, jejíž cílem je rozšíření podnikání společnosti do dalších perspektivních energetických odvětví. Na tyto projekty bylo zřízeno samostatné středisko, takže investiční aktivity v této oblasti nebudou mít negativní vliv na hlavní činnost společnosti, kterou je zásobování zákazníků teplem a teplou vodou z centrálního zdroje. Při dosažení cílového instalovaného výkonu naopak výnosy z FVE mohou do určité míry přispět ke krytí režijních nákladů společnosti a tím působit na cenu tepla pozitivně,“ uvedl předseda představenstva Tepla Zlín Milan Foukal.

V rámci dlouhodobého projektu bude Teplo Zlín stavět a následně provozovat FVE umístěné na dalších městských budovách, a to na základě nájemních smluv. Vyrobená energie bude využívána nejen na pohon tepelných technologií Tepla Zlín v těchto budovách, ale také na částečné pokrytí provozní spotřeby, případně v rámci „energetického společenství pro Zlín“, které je na půdorysu FVE připravováno. Cílem Tepla Zlín je nainstalovat v následujících 2 letech elektrárny o souhrnném výkonu výkon nejméně 1000kWp.

„Aktuálně provozujeme tři elektrárny o celkovém výkonu 46kWp a zhruba desítinásobek již instalovaného výkonu je ve stadiu projektové přípravy. Teoretický potenciál volných ploch na budovách města a jeho organizací přesahuje 6000kWp. Řadu střech však nebude možno využít zejména z důvodu statické dispozice starších budov nebo památkové ochrany,“ vysvětlil ředitel Tepla Zlín Pavel Mačák.

Kromě Statutárního města Zlín a Tepla Zlín jsou do tohoto rozvojového projektu postupně zapojovány také další městské společnosti a příspěvkové organizace, což bude mít řadu přínosů.

„Dokážeme efektivně využít investičního i odborného potenciálu městské společnosti Teplo. Zlepšíme provozní ekonomiku budov s instalovanou FVE, a to hned dvěma efekty, tedy zlevněnou elektrickou energií a zároveň příjmem z pronájmu za umístění elektrárny. Samozřejmě také přispějeme k ochraně životního prostředí,“ vyjmenoval zásadní efekty náměstek primátora Miroslav Chalánek, který je za Teplo Zlín zodpovědný.

Celý koncept je možné realizovat také díky skutečnosti, že město zavedlo princip společných nákupů elektrické energie pro všechny své organizace, a to přímo na burze. To vede k dosažení výhodných a pro všechny sdružené společnosti a příspěvkové organizace stejných cen elektrické energie.

Zdroj: Teplo Zlín
Foto: ZŠ Kvítková

Další aktuality

Ochrana osobních údajů