ODS Zlín Logo

Aktuality

V minulém týdnu proběhl zápis do předškolního vzdělávání

17. 5. 2023

Ve čtvrtek 11. května proběhl ve Zlíně zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do mateřských škol a do Církevní základní a mateřské školy. Bylo zaznamenáno dohromady 1 609 žádostí od rodičů 828 dětí.

„V současné době není ještě přijímací řízení ukončeno, dle správního řádu musí být rozhodnuto do 30 dnů, pak může být rozhodováno ještě o případných odvoláních. Odvolání proti nepřijetí řeší krajský úřad,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast školství Martina Hladíková.

Standardně jsou do předškolního vzdělávání přijímány děti od tří let věku, v případě nenaplnění kapacity (2 430 dětí) jsou pak přijímány i děti dvouleté, které na přijetí nemají zákonný nárok. Pokud se však takové děti nedostanou do mateřských škol, mohou využít troje jesle (od jednoho roku do tří let).

„Demografický vývoj je pečlivě sledován, zpracovaná demografická prognóza udává do budoucích let, bohužel, snižující se počet obyvatel věkové kategorie do 6 let na území města Zlína. V roce 2022 se narodilo o 240 dětí s bydlištěm ve Zlíně méně než v roce největšího babyboomu, tedy v roce 2008,“ zakončila Martina Hladíková.

Další aktuality

Ochrana osobních údajů