ODS Zlín Logo

Aktuality

Vyšla publikace Dějiny města Zlína, která barvitě představuje jeho zajímavou historii

26. 9. 2023

Kniha se zabývá obdobím od vzniku města po rok 2000, podílelo se na ní 29 odborníků po dobu pěti let. Nápad na její vytvoření však přišel již v roce 2012.

Kniha má celkově dva svazky a čtyři kilogramy váhy. V úterý 19. 9. ji představilo vedení města Zlína a část autorského týmu v Kolektivním domě.

Je vzácná také svým limitovaným počtem 1 000 kusů. Pokud o ni máte zájem, je možné ji zakoupit v Městském informačním a turistickém středisku na náměstí Míru 12 (budova radnice), v Infopointu Památníku T. Bati nebo třeba online na shop.kulturazlin.cz. Cena je 2 999 Kč.

„Tato kniha je výsledkem dlouhého výzkumu a usilovné práce. Autoři se skrze tuto knihu pokouší zachytit bohatou historii našeho města a přiblížit příběhy lidí, kteří ho formovali a utvářeli. Doufám, že bude tato kniha zdrojem inspirace a vědomostí pro nás všechny a pomůže nám lépe porozumět kořenům naší komunity,“ uvedla náměstkyně primátora Martina Hladíková.

O knize:

„Úvodní část knihy se věnuje popisu místní krajiny, fauny i flóry. Čtenáře uvádí do podřevnického údolí ještě před příchodem člověka a zároveň charakterizuje životní prostředí, v němž obyvatelé žijí do současnosti. Teprve pak autoři popisují první lidské stopy v pravěku, raném středověku a objasňují přítomnost Keltů. Později líčí pozadí vzniku první písemné zmínky o Zlínu z roku 1322.

První díl končí na prahu první světové války v roce 1914, čímž se symbolicky uzavřou dějiny Zlína jako venkovského maloměsta. Poté kniha popisuje moderní průmyslové město, jemuž se navíc postupně podařilo překonat fázi čistě továrního sídla a které pevně zakotvilo v pozici nejdůležitějšího správního střediska východní Moravy. Jako závěrečný mezník historikové zvolili moment, kdy se Zlín stal metropolí nově vzniklého kraje.“ (Zlin.eu)

Zdroj: Zlin.eu

Další aktuality

Ochrana osobních údajů