ODS Zlín Logo

Aktuality

Vzdělávací workshop odstartoval zajímavou spolupráci

29. 6. 2023

Workshopu se účastnili kariéroví poradci zlínských základních škol a lektoři z Technologického inovačního centra.

Lektoři během něj představili RIS3 strategii našeho regionu. Ta mj. popisuje profesní příležitosti ve městě a kraji s vysokou přidanou hodnotou. Součástí workshopu byla také diskuse na téma, jak ještě více propojit Technologické inovační centrum se základními školami.

„Ze strany kariérních poradců vzešla konkrétní poptávka po aktivitách, které organizuje Technologické inovační centrum. Aktivity, které zohledňují osobnostní nastavení žáků, jejich talent i perspektivu oboru, usnadní žákům i jejich rodičům rozhodování při výběru budoucího povolání,“ uvedla náměstkyně primátora města Zlína Martina Hladíková.

Mělo by docházet, na základě požadavků kariérových poradců, k testování talentů žáků, motivačním i jiným workshopům a k uspořádání semináře pro rodiče, který bude všem těmto aktivitám předcházet.

Další aktuality

Ochrana osobních údajů