ODS Zlín Logo

Aktuality

Žáci na zlínské radnici představili zajímavé projekty

29. 4. 2024

Setkání školních parlamentů se zástupci města proběhlo v obřadní síni zlínské radnice. Prezentovali zde vítězné projekty, které by chtěli v rámci svých škol uskutečnit, a vyzkoušeli si také roli městských zastupitelů.

O přivítání se postaral náměstek primátora Miroslav Chalánek a náměstkyně primátora Martina Hladíková.

„Setkání se školními parlamenty nabízí výbornou příležitost pro diskusi o důležitých tématech týkajících se života ve škole, školních projektech, aktivitách i možnostech zlepšení prostředí města Zlína. Žáci měli možnost prezentovat nápady, navrhovat a hledat společná řešení, čímž se aktivně zapojili do rozhodovacího procesu a vyzkoušeli své dovednosti v oblasti komunikace. My jsme získali velmi cenný pohled na různé problémy a dění ve Zlíně očima nejmladší generace,“ sdělil náměstek primátora města Zlína Miroslav Chalánek.

Setkávání žáků s představiteli města podporuje i náměstkyně primátora Martina Hladíková„Fungující školní parlament je prostředkem, který umožňuje žákům aktivně se zapojit do demokratického procesu ve škole. Snažíme se žáky povzbuzovat k aktivnímu přístupu, díky němuž mohou měnit své okolí. Díky účasti ve výzvě Tvoříme školu mohli spolurozhodovat o tom, co se na jejich škole změní k lepšímu, přičemž vítězné projekty jednotlivých škol podpoří město finančním příspěvkem třicet tisíc korun.“

Kromě představení projektů, mezi kterými např. bylo také relaxační zázemí s pohovkou či minifotbálek, mohli žáci představitelům města pokládat otázky a zjistit tak odpovědi na témata, která je zajímají.

Setkání školních parlamentů je podporováno projektem Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín IV.

Zdroj a foto: Zlin.eu

Další aktuality

Ochrana osobních údajů