ODS Zlín Logo

Aktuality

Žáci představili projekty na zlínské radnici

17. 5. 2023

Dne 10. května usedli do zastupitelských lavic v obřadní síni žáci ze zlínských základních škol. Zadání znělo jasně: představit zde projekty, které vylepší jejich školu.

Primátor Korec ocenil jejich snahy a to, jak vnímají své okolí, přemýšlí a řeší problémy tak, aby byli úspěšní.

Zástupci žákovských parlamentů oslovili všechny třídy a vytvářeli návrhy toho, co chtějí ve školách vylepšit. Ze všech návrhů byl následně vybrán ten, na kterém panovala shoda a který má největší šanci získat finanční podporu.

„Obhajobou projektu si děti vyzkoušely své vyjednávací schopnosti a posílily své prezentační dovednosti. Oceňujeme jejich odvahu nebát se vystoupit před ostatními vrstevníky z jiných školních parlamentů a před představiteli našeho města Zlína v obřadní síni a zabojovat o svůj nápad. Děti navíc poznaly, že díky aktivnímu přístupu a nápaditosti mohou měnit prostředí kolem sebe k lepšímu,“ uvedla Martina Hladíková, náměstkyně primátora města Zlína pro školství.

K realizaci daného projektu každá škola obdrží 30 tisíc korun, které půjdou z participativního rozpočtu.

Foto: Jan Salač

Další aktuality

Ochrana osobních údajů