ODS Zlín Logo

Aktuality

Zástupci škol ve Zlínském kraji se účastnili akce Microsoft Akademie pro vedení škol

7. 3. 2023

Akce proběhla ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR a zástupci firmy Microsoft. Byla určena pro zástupce všech stupňů škol ve Zlínském kraji.

Cílem je demonstrovat, jak pomocí technologií Microsoft snížit administrativní zátěž, ušetřit práci a automatizovat některé procesy.

„Velmi si cením ochoty a času, jež ředitelé škol věnují zlepšování procesů, a to jak na úrovni administrativní, tak i na úrovni personální. Díky technologiím, které dnešní doba nabízí, se otevírá cesta k usnadnění řízení, ale i vzájemné spolupráci ředitelů a pedagogů, včetně zpětných komunikačních vazeb, což vidím jako zásadní pro efektivní fungování všech školských zařízení,“ uvedla Martina Hladíková, náměstkyně primátora.

V plánu jsou také další běhy Microsoft Akademií a vzdělávací akce pro zájemce, kteří je již absolvovali.

Další aktuality

Ochrana osobních údajů