ODS Zlín Logo

Aktuality

Zástupci Univerzity Tomáše Bati se setkali s představiteli místních a krajských akčních plánů

16. 1. 2024

Členové se setkali ve středu 9. ledna v univerzitní Galerii G18. MAP jsou vytvářeny pro oblast mateřského a základního školství, KAP poté pro střední a vyšší odborné školství.

V rámci akce byla představena nejen samotná univerzita, ale také možnosti, jak tato může spolupracovat s jednotlivými skupinami.

Univerzita by s městem a krajem ráda spolupracovala např. v oblastech udržitelného rozvoje, inkluze, digitalizace či kyberbezpečnosti.

Byly zde rovněž prezentovány programy pro mateřské a základní školy, možnosti studia v rámci univerzity, zapojení studentů do následné praxe nebo třeba celoživotní vzdělávání.

Zdroj a foto: Zlin.eu

Další aktuality

Ochrana osobních údajů