ODS Zlín Logo

Aktuality

Zastupitelstvo schválilo historicky první strategii rozvoje kultury

3. 4. 2023

Ke schválení návrhové části Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví města Zlína na období 2023–2028 došlo v rámci jednání zastupitelů.

„Odsouhlasení strategie je prvním krokem v koncepčním přístupu v oblasti kultury navazující na strategické plánování města. Doposud město Zlín žádnou takovou koncepci či strategii rozvoje kultury nemělo. Abychom v dalších letech podpořili diverzitu kulturní nabídky ve Zlíně, potřebovali jsme znát potřeby organizátorů akcí i názory našich obyvatel. Kromě veřejných setkání s občany jsme také postupně a s dostatečnou časovou rezervou zveřejňovali všechny části strategie, aby mohli lidé vznášet připomínky,“ sdělila náměstkyně primátora Martina Hladíková.

Analytickou i návrhovou část strategie zpracovávali také experti z dalších odborů magistrátu i organizací města a kraje.

Na detaily Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví města Zlína na období 2023–2028 se mohou lidé podívat zde.

Další aktuality

Ochrana osobních údajů