ODS Zlín Logo

Aktuality

Zdravotnictví má ve Zlíně a Zlínském kraji značný problém, ale vše je možné v budoucnu vyřešit. V rámci setkání se k němu vyjádřili i přední odborníci

14. 9. 2022

Ve čtvrtek 8. 9. 2022 proběhlo ve zlínském Centru prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO, s.r.o., setkání na téma Zdravotnictví ve Zlíně a Zlínském kraji. Akci zaštítil Ing. Tomáš Goláň, senátor za volební obvod Zlín a kandidát na primátora.

Účastníky akce byli např. i pan profesor Zima, lékař, prezidentský kandidát a bývalý rektor Univerzity Karlovy, bývalý rektor UTB ve Zlíně pan Petr Sáha, RNDr. Loucký, majitel zdravotnických laboratoří, Mgr. Hynek Steska, ředitel střední školy, nebo MUDr. Marcel Guřan, Ph.D., člen představenstva Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Hlavními tématy, na která se vedla debata, byly zejména současný stav a rozvoj Baťovy nemocnice, úhrady pojišťoven lékařských výkonů nebo odchod lékařů a zdravotnického personálu z kraje.

Dle profesora Zimy je největší problém v personálním obsazování nemocnic. Existují totiž plány na různá rozšiřování nemocnic, chybí zde však lékaři, kteří odchází většinou do zahraničí. To lze podle něj řešit například podporou ve formě stipendií pro studenty lékařských fakult či investováním měst do pracovišť pro mladé lékaře, kteří si nemohou na začátku kariéry dovolit velké výdaje do vybavení klinik. Jako řešení také uvedl případ Norska se třemi lékařskými fakultami, které však již přestaly dostačovat potřebám země. Norsko se proto rozhodlo jít cestou stipendijní podpory místních zájemců o studia lékařských fakult, a to na evropských univerzitách, mimochodem i na Univerzitě Karlově.

Velkým tématem setkání byl také rozvoj KNTB, kde její vedení nastínilo plán rozdělit ji na urgentní část a část následné péče. Pro urgentní část by mělo dojít k vystavění nového pavilonu, který se bude nacházet v přední části areálu, blíže městu. Všechny části by se tak měly dohromady ještě lépe propojit, a to v horizontu 5–10 let.

Problémem, který si také zasloužil zmínku, jsou pro nemocnice a další lékařská zařízení narůstající náklady na energie, což se negativně dotkne např. oblasti lázeňství. S tím by však mělo pomoci plánované zastropování cen energií, které vláda projednávala v uplynulých dnech.

Posledním probíraným tématem byl negativní dopad lockdownů a dalších restrikcí na psychiku lidí, zvláště pak dětí, které ztratily zaběhnuté návyky, narůstají u nich problémy spojené s depresemi, objevují se u nich problémy se stravováním a mnohé další. Distanční výuka by měla být, na základě názorů odborníků, spíše doplňkem tradičního způsobu vzdělávání, ne jeho náhradou.

Cílem ODS ve Zlíně byla vždy efektivní podpora smysluplných projektů, které zbytečně nezadluží město a neuvrhnou jej tak do neřešitelné krize. I proto je kladen důraz na postupné opravy a vylepšování Baťovy nemocnice, která lidem na Zlínsku poskytuje zdravotnický servis a dostatečnou zdravotnickou péči.

Další aktuality

Ochrana osobních údajů