ODS Zlín Logo

Aktuality

Zlín hostil Konferenci konzervátorů-restaurátorů 2023

18. 9. 2023

31. ročník konference proběhl v prostorách auly Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Akce se účastnili představitelé města, kraje, významné osobnosti, ale i soukromí restaurátoři, památkáři, české univerzity, přírodovědci a další.

„Na programu konference byl široký výčet témat, který svědčí o rozmanitosti nejrůznějších konzervátorsko-restaurátorských specializací, které jsou spojené zvláště s péčí o muzejní sbírky. Ukázal na nutnost neustálé mezioborové spolupráce, vedení diskuzí a hledání společného konsensu při stanovení optimálních konzervátorsko-restaurátorských zásahů. Všem organizátorům, kteří se podíleli na vysoké úrovni konference, péči o hosty i prezentaci Zlína patří velké poděkování,“ uvedla náměstkyně primátora Martina Hladíková, která nad akcí převzala záštitu.

Byly představeny nové postupy a prostředky určené k ošetření a uchování různých předmětů kulturního dědictví, zkušenosti s restaurováním cínových artefaktů, konzervováním archeologických nálezů či metody konzervování archeologických textilií.

Součástí programu byly také exkurze do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Baťova památníku a Baťova mrakodrapu.

Zdroj a foto: Zlin.eu

Další aktuality

Ochrana osobních údajů