ODS Zlín Logo

Aktuality

ZŠ Zlín, Křiby, má Zdravou školní jídelnu

9. 6. 2023

Novým titulem, který udělil Státní zdravotní ústav, se může pochlubit školní jídelna ZŠ Zlín, Křiby, která díky pečlivé přípravě jídla a vhodnému složení stravy pozitivně přispívá ke zdraví dětí.

„Je potěšující, že síť zdravých školních jídelen rozšířila další naše škola. Velké poděkování patří všem, kdo k získání titulu Zdravá školní jídelna přispěli. Zejména pak celému kolektivu kuchařek, které v průběhu posledních čtyř let uspěly ve všech hodnoceních a kontrolách, které získání certifikátu předcházely. Jídelnu na výbornou ocenili i žáci v dotazníkovém šetření,“ uvedla náměstkyně primátora města Zlína Martina Hladíková, která má na starosti školství.

Mezi hodnocená kritéria patřily např. zásady správné výživy v praxi, pestrý jídelní lístek, neslazené nápoje, správné vedení spotřebního koše, čerstvost a sezónnost potravin, přiměřené využívání soli a další.

Ocenění škole předala ředitelka Odboru hygieny dětí a mladistvých Ivana Lukašíková.

Foto: Zlin.eu

Další aktuality

Ochrana osobních údajů