ODS Zlín Logo

Náš tým

Mgr. Hynek Steska

člen zastupitelstva města Zlína

Bydliště: Zlín

Politická příslušnost: člen Občanské demokratické strany

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Snažím se vždy pracovat podle zásady „Věci se dělají dobře, nebo tak jako vždycky“. Z tohoto pohledu je třeba i ve Zlíně změnit řadu dlouhodobě zakonzervovaných procesů, které město brzdí v rozvoji, dát je do souladu s realitou současnosti. Nestačí majetek města jen udržovat, je nezbytné více investovat, a to hlavně v oblastech, které budou zabezpečovat dlouhodobý rozvoj města. Město Zlín musí být atraktivní pro všechny generace a s nabídkou příležitostí pro mladé, aby neměli důvod odcházet.

Co chci změnit v regionu

Je třeba rozhodněji a všemi prostředky rozvíjet fungování města tak, aby občan dostával kvalitní a rychlou službu. Cestou je zapojování digitálních, informačních a komunikačních technologií napříč všemi oblastmi fungování města (parkování, životní prostředí, úspory energií…). Krátce, zařadit Zlín mezi špičková „Chytrá města“. Využijeme potenciál spolupráce se studenty a odborníky z UTB.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Jako učitel určitě se chci věnovat hlavně oblasti školství. Chci vycházet z pozice vysoké kvality vzdělávání na základních školách, ty dále modernizovat a systémově podporovat zapojení digitálních technologií do výuky. K tomuto účelu chci vytvořit vzdělávací a metodickou podporu vedení a učitelů všech městských škol.

Profesní CV

Po absolvování gymnázia jsem na Masarykově univerzitě Brno vystudoval učitelství oborů matematika a biologie. Následně jsem učil na Střední průmyslové škole železniční v Břeclavi a od roku 1987 na gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně, od roku 1998 v pozici zástupce ředitele. V letech 2002–2010 jsem byl zvolen do pozice náměstka primátora Statutárního města Zlína s kompetencemi řízení oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, životního prostředí, městské zeleně, informatiky a cestovního ruchu. V roli neuvolněného člena Rady Zlínského kraje jsem měl v kompetenci územní plánování a informační infrastrukturu kraje. V letech 2005–2010 jsem řídil Komisi pro informatiku Svazu měst a obcí České republiky. Od roku 2011 pracuji ve funkci ředitele Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín. V roce 2018 jsem byl zvolen členem zastupitelstva a pracoval v pozici předsedy Komise školství, mládeže a sportu.

Osobní profil

Jsem ženatý, mám dvě děti. Mými koníčky jsou cestování a turistika, příroda a dobré jídlo.

Související články

Budoucnost

Ochrana osobních údajů