ODS Zlín Logo

Náš tým

Lubomír Traub, MSc.

člen zastupitelstva města Zlína

Bydliště: Zlín

Politická příslušnost: člen Občanské demokratické strany

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Rozhodl jsem se kandidovat proto, abych pomohl nastartovat a vrátit město Zlín k místu, které se bude dynamicky, smysluplně a systematicky rozvíjet, což se bohužel poslední dobou nedaří. Především mladí lidé necítí zázemí a možnosti a odchází s rodinami jinam. Jako současný náměstek hejtmana pro strategický rozvoj podporuji krajskou politiku, kterou jsme zacílili právě na udržení mladých lidí, kteří nám odchází mimo Zlínský kraj, a rád bych svou kandidaturou propojil tuto krajskou strategii s městem Zlín. Chci také využít spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati, která je neopomenutelným partnerem jak na krajské, tak i komunální úrovni.

Co chci změnit v regionu

Nedostatek dostupného bytového fondu je jednou z priorit ke změně, protože pro mladé lidi a firmy je to zásadní otázka k udržení stability v městě Zlín. Jedině kombinace zaměstnání a bydlení je dlouhodobě udržitelná pro naše město Zlín. Dlouhodobě nedořešená dopravní obslužnost města, přetíženost konkrétních úseků a obtěžování obyvatel nadměrným počtem projíždějících dopravních prostředků je další prioritou k vyřešení.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Vzhledem ke zkušenostem se chci věnovat ekonomice, financím a strategickému rozvoji města Zlína. Mám taky zkušenosti s podnikáním, tudíž chápu potřeby podnikatelského prostředí a můžu pomoci k rozvoji tohoto důležitého segmentu podporou efektivně cílených investičních pobídek pro firmy a živnostníky.

Profesní CV

Jsem absolventem International Business School s 30letou praxí v oblasti obchodu a financí v prostředí nadnárodních bank a pojišťoven. Mám pracovní zkušenosti z České republiky i Slovenska. V současnosti jsem náměstkem hejtmana pro strategický rozvoj, územní plánování, cestovní ruch a dotace.

Osobní profil

Partnerka, dvě děti. Mými koníčky jsou turistika a lyžování.

Související články

Budoucnost

Ochrana osobních údajů