ODS Zlín Logo

Náš tým

Milan Foukal

člen zastupitelstva města Zlína

Bydliště: Kostelec

Politická příslušnost: člen Občanské demokratické strany

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Zlín byl vždy městem pracovitých, podnikavých lidí s velkým rozhledem a vizemi. Bohužel, v poslední době Zlín začal ve své výstavbě a rozvoji zaostávat. Poslední významnou stavbou, která ve Zlíně vznikla, bylo KUC. Zlín byl vždy považován za město sportu. V dnešní době se na nás informace valí ze všech stran a pracovní vytížení stále stoupá. Proto je důležité, abychom si uměli fyzicky i psychicky odpočinout. Pro sportovní činnosti je však stále třeba vytvářet podmínky, a to zejména výstavbou nových sportovišť, rekonstrukcí stávajících sportovních zařízení, zlepšováním jejich technického vybavení a personálním zabezpečením. Jsem přesvědčen o tom, že je důležité, aby si různé druhy sportů mohly vyzkoušet i ti nejmenší. Jako smysluplné vidím vytváření sportovních projektů se zapojením mateřských a základních škol mimo výuku tělesné výchovy.

Co chci změnit v regionu

Jako místopředseda SK bych se chtěl zasadit o bližší spolupráci města s jednotlivými oddíly. Dále považuji za jednu z nejdůležitějších věcí modernizaci a výstavbu sportovní infrastruktury. Mou největší prioritou v oblasti sportu je zlepšení podmínek pro možnost mimoškolního sportování na sportovištích města Zlína a sportování pro širokou veřejnost. Dále jako velký problém současnosti vidím nedostatečné kapacitní zajištění péče pro naše seniory. Jsem přesvědčen, že by město mělo provozovat sociální zařízení pro seniory. Dále bych se chtěl zasadit o provozování tzv. "senior taxi".

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

V návaznosti na své dlouholeté zkušenosti a práci v oblasti sportu je to především sport, avšak ani kultura a práce v sociální oblasti mi nejsou cizí.

Profesní CV

Jednatel společnosti, místopředseda Handball club Zlín, místopředseda SK Zlín, dlouholetý člen správní rady pro tělovýchovu a sport a sportovní komise. 8 let pracuji v Majetkové komisi, jsem členem komise pro uzemní plánování, člen Dozorčí rady SUS a člen Správní rady Teplo Zlín.

Osobní profil

S manželkou ve společné domácnosti vychováváme 19letého syna. Mezi mé záliby patří aktivní i pasivní sport, práce na zahradě, rodina, divadlo, vážná hudba a mezi mé největší záliby patří sbírání kvalitních karibských rumů.

Související články

Budoucnost

Ochrana osobních údajů