ODS Zlín Logo

Náš tým

Ing. Martina Hladíková

členka zastupitelstva města Zlína

Bydliště: Zlín

Politická příslušnost: členka Občanské demokratické strany

Jakou mám vizi, proč kandiduji

Ráda bych, aby každý přebíral odpovědnost sám za sebe. Za důležité považuji vtáhnutí mladých lidí do veřejného dění.

Co chci změnit v regionu

Školství – méně dětí ve třídách, redukce inkluze, nabídka zábavných campů pro děti nejen o prázdninách, ale i jako volnočasové aktivity přes celý rok. Mým cílem je, aby se ve školách začalo nejen učit, ale především vzdělávat. Aby žáci pomalu začali vnímat, že dobrým vzděláním získají nejen svoji osobní svobodu a osobní nezávislost, ale i svobodu volby, co budou v životě dělat. Jak budou reagovat na své životní situace, budou moci přijmout odpovědnost za svoji budoucnost, naučí se spolupracovat, pomáhat, neustále se vzdělávat a respektovat své odlišnosti. S tím jde ruku v ruce vzájemně si naslouchat a pomáhat. Toto by měla být budoucnost i našeho základního školství. K tomu potřebujeme nejen pedagogy, kteří mají vzdělávání za své poslání, ale je i velmi důležité prostředí, které tyto hodnoty bude podporovat a vytvářet.

Jakým oblastem se mohu se svou odborností věnovat

Školství, strategický rozvoj, ekonomika.

Profesní CV

Vzdělání VŠ – ekonomické, 21 let praxe ve veřejné správě, členství ve výborech a dozorčích orgánech městských společností.

Osobní profil

Vdaná, dcera Elen, sport, cestování, kultura – hudba.

Související články

Budoucnost

Ochrana osobních údajů